Жесток хумор со макарона: Ќерката го моли таткото да ја истегне, вратот ја болел

Стариот срцето ќе го фатеше, а на крај се изрази на типичен балкански начин.