Згужвана илјадарка (виц)

Жената го прашува мажот:
– Душо, ти си виждел ли згужвана илјадарка?
– Сум видел.
– А згужван милион?
– Не, не постои таква работа!
– Е ја погледни преку прозорецот!
И му го покажува автомобилот во дворот…