Жената нашла начин како да го убеди мажот да ја исчисти куќата

Џогира кутриот, душа мила, ризик јак :).