Жената-полицаец отишла на работа без партнер, па да видиме како ѝ помина денот

Не само што е без партнер, туку е и плашлива и внимателна при примената на сила, па сега ќе треба некој од колегите да ја префрли до станица.