Жената со маж-затвореник (виц)

По посетата на мажот-затвореник, една жена оди кај управникот на затворот и го моли:
– Господине Директор, ве молам ако можете да го преместите мажот ми на полесна работа?
– Госпоѓо, каква полесна работа од тоа да лепи писма?
– Да, но тоа е преку ден… а ноќе, вели копал некаков тунел…