Жените се вцрвуваат само 5 пати во животот, а мажите само 2 пати (виц)

Една жена се вцрвува само 5 пати во животот:
– Прв пат – кога ѝ е прв пат;
– Втор пат – кога изневери прв пат;
– Трет пат – кога и платат прв пат;
– Четврти пат – кога си плати прв пат;
– Петти пат – кога си плати и ѝ ги вратат парите прв пат.
Еден маж се вцрвува само 2 пати во животот:
– Прв пат – кога прв пат не може втор пат;
– Втор пат – кога втор пат не може прв пат.