Животната приказна на Црното зајаче е како онаа на Грдото пајче

Кај животните отсекогаш имало рaсизaм :).