Животот на еден обичен Русин, објаснет во видео од 30 секунди

Остатокот од времето, што не е прикажан во видеото, го поминува во пиење водка :).