Зимно време сите побрзо стигнуваме таму каде што сме тргнале

Само 1 чекор и веќе си се симнал по скалилте 🙂.