Жителите на оваа зграда во Киев си го уредиле влезот, небаре влегуваш во Версајската кралска палата

Изгледа само на приземје живее некој кому не му се допаднала оваа идеја.