Живот со дезинфекција (Гледајте до крај!)

Секој од нас познава барем по неколку луѓе кои на ваков начин се справуваат со пандемијата, но сѐ што е претерано не е добро, а причината ќе ја видите во продолжение.