Животот на кученцето висеше на работ, но за среќа сѐ уште постојат добри луѓе

Сфати дека ќе биде спасено и не можеше да го смири опавчето.