Значи еве каде и како се планирала целата работа околу ковидот и сѐ останато

Вистината е дека двајцата колеги – имитатори седнале заедно на пауза за ручек.