Зошто ја лажеш срната, кога немаш ништо во раката?

Срната веќе многупати се изгорела и знае како да реагира во вакви ситуации.