Зошто никогаш не треба да заспивате прв, кога сте долго време во брак?

Да не се чудите наредниот ден зошто ве боли главата, ви прикажуваме што всушност се случува кога ќе заспиете прв.