Зошто да одиш кога можеш да се лизгаш?

Само мора да внимаваш на теренот…