Зошто не постои ниту еден македонски научно-фантастичен филм? (виц)

Затоа што сценариото би изгледало вака:
„Човек патува 40 години во времето, но не знае дали отишол напред или назад, затоа што живее во Виница.“