Звучниот ефект што го дава чаша со вода, наспроти звучниот ефект на чаша со пиво

Интересен експеримент со уште поинтересен резултат.