Бугарските новинари отишле во Албанија да бараат Бугари, а Македонецот Бранислав ги замолче со факти

После интервјуто со Бранислав Светозаревиќ, не знаеја името да си го кажат, а не пак кои се и од каде потекнуваат и каква историја учат.