Чудно: 5-годишно дете ја решава оваа загатка за 30 секунди, а возрасните се мислат по 10 минути

На сликата се прикажани куп предмети од кои само еден нема никаква врска со електроника. Пронајдете го и напишете што е во коментар, како доказ.