Девојката генерално пее од душа, емоцијата ја понесува, па кој ќе издржи ќе раскажува…

Зошто им го прави ова на пријателите, не е фер малку.