Е ова ти се вика богата свадба, а не нашите со празните пликови

После свадбата, младенците одат и си го решаваат станбеното прашање :).