Генетичарите претставија нова теорија за потеклото на човекот

Канадските научници заедно со американските колеги претставија нова теорија за човечко потекло. Истражувачите од Универзитетот Мекгил и Универзитетот во Калифорнија анализираа геномски податоци од луѓе низ Африка. Нивната цел била да го утврдат местото на потекло на човекот.

 

Долго време, научниците беа на мислење дека човекот се појавил во Африка. Новото дело не го оспорува овој факт, бидејќи истражувачите исто така веруваат во неговата валидност. Сепак, експертите отидоа подалеку и ги проучуваа геномските податоци на претставници на различни географски и генетски групи.

Како резултат на студијата, научниците дојдоа до заклучок дека човекот не постои една посебна лулка на цивилизацијата. Хомо сапиенсот не се појавил во еден одреден регион на Африка, како што претходно се мислело, туку на неколку различни места. После тоа, се случиле миграции кои продолжиле стотици илјади години и довеле до мешавина на различни групи луѓе.

Овој заклучок е во спротивност со некои од преовладувачките теории за потеклото на човекот. На пример, една популарна теорија вели дека пред околу 150 илјади години во Африка се појавила и постоела единствена централна популација на луѓе, од кои потоа се разделиле другите популации. Друга популарна теорија, исто така, ја поддржува идејата за централна популација на нашите предци. Сепак, таа сугерира дека оваа популација настанала од мешањето на современите луѓе со неандерталците. И ова мешање, вели теоријата, довело до скок во човечката еволуција.

Вкупно, тимот обработил геномски материјал од 290 луѓе од четири географски и генетски различни африкански групи. Ова овозможило да се следат и идентификуваат сличностите и разликите меѓу популациите во последните милион години.

„Го користевме новиот алгоритам за брзо тестирање на стотици можни сценарија“, вели Сајмон Гравел, доцент по хумана генетика на Универзитетот Мекгил.

Оваа нова теорија е поддржана од генетски податоци и укажува на покомплексен и разновиден процес на човековата еволуција. Тој нуди поширок поглед на развојот и дистрибуцијата на раните луѓе низ континентот. Понатамошните истражувања и откритија може да помогнат попрецизно да се разбере потеклото и развојот на нашиот вид, како и неговиот однос со надворешниот свет.