„Изгор“ тешка загатка за најхрабрите. Кој број недостастасува?

Ајде да видиме дали ќе можете да ја решите. Одговорите ги очекуваме во коментари.