Како се живееше во Македонија во 2023? (виц)

Анкета на улица. Новинарот запира случаен минувач.
– Кажете ми како се живееше во Македонија во минатата 2023 година?
– Да пцујам може ли?
– Не господине, ова ќе се емитува на телевизија.
– Тогаш сѐ е во ред.