Кој е следниот број што недостасува? Проверете го вашето логично размислување, решавајќи ги овие 11 низи со броеви

Пронаоѓањето на следниот број во низата е забавен и предизвикувачки начин за тестирање на вашето логично размислување и математички вештини. Колку сте добри во откривањето на правилото што ја одредува низата? Во оваа статија ве предизвикуваме да го вежбате мозокот и да се обидете да пронајдете што повеќе одговори.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.