Кој синџир треба да се скине за да падне товарот?

Кратка загатка за остроумните мислители. Интересно е што има луѓе на кои им треба многу време за да ја решат.


Клики овде за точниот одговор