Кучето прв пат гледа дрво внатре во куќата и знаете што значи тоа, така?

Ајде, за среќа во новата 2023!