Македонски предизборни ветувања (виц)

Предизборна кампања во Македонија:
– Ви гарантирам дека после пет години ќе живееме подобро од европејците!
Глас од салата:
– Зошто, каква катастрофа ќе им се случи на нив?