Можете ли да ги решите овие 13 најтешки загатки? Вклучете го мозокот!

Заокруживме избор од најтешките загатки и прашања кои го предизвикуваат умот и ги ставивме на едно место за да ја тестирате вашата ментална моќ. „Напнете“ ги пријателите и семејството со овие тешки загатки, од смешни до најбрилијантни и сè помеѓу.

Одвојте време и видете колку од нив можете да решите. Одговорите ги очекуваме во коментарите!

1. Што исчезнува веднаш штом ќе го изговорите неговото име?

 

2. Ова нешто го проголтува сè: птици, ѕверови, дрвја, цвеќиња; го гризе железото, гризе челик; меле тврди камења до оброк; го убива кралот, го руши градот и ја тепа високата планина.

 

3. Што доаѓа еднаш во минута, двапати во момент, но никогаш во илјада години?

 

4. Ако ме имаш и ме кажеш на други луѓе, веќе ме немаш. Што сум јас?

 

5. Прво, размислете за бојата на облаците. Следно, размислете за бојата на снегот. Сега, размислете за бојата на светла полна месечина. Сега одговори брзо што пијат кравите?

 

6. Кој збор во речникот секогаш се пишува погрешно?

 

7. Возач на автобус тргнува на погрешен пат на еднонасочна улица. Тој поминува покрај полицајците, но тие не го спречуваат. Зошто?

 

8. Што поминува цело време на подот, но никогаш не се валка?

 

9. Што има четири прсти и палец, а не е живо?

 

10. Петел снесува јајце на врвот на кровот од куќата. На која страна ќе се тркала јајцето?

11. Ова ти припаѓа тебе, но сите други го користат.

 

12. Што можете да држите во десната рака, но никогаш во левата рака?

 

13. Тројца различни лекари рекоа дека Пол е нивни брат, но Пол тврди дека нема браќа. Кој лаже?

 

Решенијата се на страна 2…