На незадоволство на публиката, бугарската полиција не сака да учествува на уличните трки „организирани“ од овој мангуп

А, баш би било филмски…