Најдете го неточниот одраз на сликата! 97% од луѓето ќе го згрешат одговорот

Ги очекуваме одговорите во коментари.