Најлогичното објаснување дека планетата Земја е рамна плоча. Чукнете си ја главата и запрашајте се кому верувате…

Женичката долго време го размислувала ова, не е туку така теоријава.