Не само во Македонија, туку и во Америка се води борба со непоканетите мечки. Ама погледнете како луѓето таму се справуваат со нив

„Ај, те молам, културно излези”.