Ова воопшто не е детска загатка: Ниту возрасните не можат да ја решат! Можете ли вие?

Нема да верувате, но не ви треба докторат по инженерство за да ја решите оваа загатка!! Главната работа за да се реши овој едноставен проблем е внимателноста, а не беспрекорните математички вештини. Проверете се!