Оваа загатка е далеку од најтешка, но дали можете да ја решите?

Кој е одговорот? 🧐 Ги очекуваме одговорите во коментари.