Повеќето луѓе грешат со оваа логичка загатка! Ќе се обидете ли вие да ги решите овие „човечиња“?

Пријатели, немаме ништо против математиката. Таа е прекрасна наука. Но, броењето емотикони, ни се чини, е многу позабавно! И покрај тоа што проблемот е математички, оваа егзактна наука ќе ни треба минимум овде, а максимум логика и внимание.

Ајде уклучете ги мозоците и совладајте ги овие „човечиња“. Ги очекуваме вашите решенија во коментарите, а точното решение е на втората страна. Не ѕиркајте!

 

 

/h3>Решенијата се на страна 2…