Само генијалците со коефициент на интелигенција над 130 ќе можат да ја решат оваа тешка загатка

Кој број треба да стои на местото на прашалникот?
Вашите решенија пишувајте ги во коментари.