Само оние со „најостри очи“ можат да ја решат оваа оптичка илузија за помалку од 20 секунди

Оваа оптичка илузија која ја тестира силата на вашиот вид за само 20 секунди ги остави луѓето на интернет збунети.

На сликата има 14 реда од бројот 444, но во еден од редовите е скриен бројот 474.

Ќе треба да посветите исклучително внимание на деталите и да ги користите вашите вештини за набљудување за да го лоцирате бројот за помалку од 20 секунди. Веб-страницата забележува дека решението може да го видат само „неколку луѓе“.

Па ги очекуваме одговорите во коментари!