Село Жупаништа, Костур: Дали знаеш која е најслушаната новокомпонирана фолк песна во Егејскиот дел на Македонија?

Не може да не те размрда.