Сите сме се возеле низ тунел, ама дали сте се возеле низ ваков тунел?

Дали би се вратиле назад или ќе се одлучите да го поминете?