Скопјани (виц)

– Од каде си?
– Од Скопје.
– Каде за празниците?
– Дома во Богданци.