ТЕСТ: Како ќе ги поврзете точките со 3 линии без да го кревате прстот од фотографијата?

За да го изведете трикот, потребно е да нацртате триаголник.