ТЕСT: Кој е киднаперот на детето?

На сликите Б и Ц, момчето го држи човекот за рака. На слика А, човекот го држи момчето.