Во меѓувреме на базен во Прилеп

Кај и да е ќе треба поголем базен.