Загатка на денот: Кој број треба да стои на местото на прашалникот?

Вашите одговори и образложенија пишувајте ги во коментари.