Загатка на денот: Кој од овие камиони вози?

Одговорите и вашите образложенија пишувајте ги во коментари.