Загатка на денот: Поставете математички знаци помеѓу броевите, за да добиете точно равенство

Задачата има повеќе од едно точно решение. Мала помош: Дозволено е и користење на загради.