Загатка на денот: Шишиња со лимонада

Загатката е прилично стандардна, со тоа што е доста искомплицирана и со повеќе бои на шишиња и со разни аритметички операции.