Загатка за мали и големи генијалци: Колку е висока масата? (решението е на страна 2)

Дадени се две висини, како на сликата. Ваша задача е да користите логика и да ја најдете висината на масата.